3de graad: Elektromechanica

 

Inhoud en opleiding

Na het behalen van je getuigschrift ben je in staat om volgende zaken in een werkomgeving te realiseren:

  • problemen aan technische systemen van mechanische, elektrische, elektronische of hydro-pneumatische aard oplossen en storingen regelen
  • noodzakelijke metingen kunnen uitvoeren en de resultaten kunnen interpreteren
  • samenstellingstekeningen van technische systemen kunnen lezen
  • doelgericht een demontage en montage kunnen uitvoeren
  • onderdelen van technische systemen kunnen schetsen en er een productietekening van kunnen maken
  • verspaningsmachines (zowel conventionele als CNC) kunnen bedienen voor basisopdrachten
  • een laagspanningsinstallatie kunnen onderhouden en herstellingen kunnen uitvoeren
  • met PLC kunnen werken
  • de computer geïntegreerd kunnen gebruiken

Wat beroepsgerichte kennis betreft gaat het om het lezen en analyseren van tekeningen, het lokaliseren en analyseren van fouten. Men bestudeert aandrijftechnieken, machinebouwstenen en basiskennis van pneumatica, hydraulica, verspanende en niet-verspanende werktuigmachines, kennis van materiaalkeuze en vorm- en plaatstoleranties. Ook meten, rapporteren en geïntegreerd computergebruik komen aan bod.

Het elektrisch gedeelte omvat de studie van elektrische motoren en generatoren en gelijk- en wisselstroomtheorie. Kennis van sturing via PLC en vermogenelektronica is van belang, evenals kennis van de ARAB/codex en het AREI.

Elektromechanici leren problemen oplossen, meetinformatie interpreteren en verantwoord en veilig werken. Toch krijgen ze in vergelijking met andere industriële studierichtingen relatief weinig uren praktische vakken. Dit heeft te maken met het aspect van doorstroming van elektromechanica en de dualiteit van de studierichting.

 

Studietraject

Instromen in de 3e graad doe je normaal vanuit de 4de jaar EM, maar instappen na een ander 4de jaar ASO of TSO is mogelijk mits je de achterstand op technische vlak inhaalt gedurende het eerste trimester.

 

Geïntegreerde proef en stage

Voor je GIP werk je een zelf gekozen, en door de jury aanvaard, project op theoretisch wijze (praktisch mag maar moet niet) uit. Je kiest je onderwerp best in samenhang met je stage.

Je loopt dus net zoals de andere leerlingen in 6TSO een tweetal weken stage, in een door jou gekozen firma, waaraan ook een echte sollicitatie aan vooraf gaat. Best kies je je stagefirma in samenhang met je GIP onderwerp zodat je tijdens de twee stageweken gelijktijdig aan je GIP werkt. We gaan ook op bezoek in een aantal hogescholen waar je kennis kan maken met eventuele verdere studies en de organisatie van het hoger onderwijs (BAMA structuur en studiepuntensysteem).

 

Toekomst

Afgestudeerde elektromechanici kunnen aan het werk voor polyvalente onderhoudstaken en controlefuncties in ondernemingen. Ze worden vaak tewerkgesteld als verantwoordelijke voor een productie eenheid als monteur op grote werven. Zij werken zowel binnen de metaal- en elektrosector als daarbuiten. Deze studierichting is ook bedoeld als voorbereiding op hogere studies.

 

LessentabelLESSENTABEL 5EM 6EM
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4
Financiële vorming   1
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Elektriciteit 4 6
Mechanica 5 5
Project Elektromechanica 11 8

 

 

 

«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30